Bổ nhiệm ông Nguyễn Bình Minh làm Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Đồng Tháp

Liên hệ

viTiếng Việt
viTiếng Việt en_USEnglish
Share via
Copy link
Powered by Social Snap